İSG Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve etkileşim içinde olduğumuz herkese yönelik oluşabilecek her türlü zararın önlenebileceğine inanmaktayız. Bu doğrultuda, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni (İSG) şirket kültürümüzün temel değerlerinden biri olarak ele almaktayız.

En üst yönetim seviyesinden başlayarak tüm şirket çalışanlarımız, bu ilkeler çerçevesinde aşağıdaki hususlarda firmamızın bir parçası olmayı kabul ve taahhüt etmektedir;

İş güvenliğinde, örnek ve sahiplenen yöneticilerle çalışmak,

Sürekli gelişimi esas alan yönetim şekli oluşturmak,

Gerekli kaynakları (insan, ekipman, bütçe) sağlamak,

İş güvenliğini planlama ve dizayn aşamasından başlayarak ele almak ve iş yapım yöntemlerine dahil etmek,

Tüm paydaşlarımız için güvenli ortam oluşturmak,

Oluşabilecek acil durumlar için planlama yaparak önlemleri belirlemek ve almak,

Tehlikeleri ve riskleri belirleyip ortadan kaldırmak veya azaltmak,

Çalışanlarımız için gerekli İSG eğitimlerini belirlemek ve sağlamak,

Düzenli uygunluk denetimleri yapmak,

Beklenen hedeflerin takibini yapmak,

Çıkarılan dersleri ve iyi uygulamaları tüm faaliyet alanlarımıza yaymak.

Bu politika doğrultusunda taahhütlerimizi tüm faaliyet alanlarımızda uygulayacak, sürekli olarak takip ederek geliştireceğiz.